Aan- en afmelden visiteuren voor het Broedermaal

Logo la Flamboyante

Broedermaal na de Inwijding op vrijdag 28 februari 2020

Opgeven kan t/m maandag 24 februari 2020

De prijs van het broedermaal bedraagt € 15,00. Wilt U dit bedrag ter plekke betalen bij de Thesaurier?

Persoonlijke aanmelding

De termijn voor opgeven voor deelname is gesloten